Տնտեսական գործունեության ժամանակավորապես արգելված տեսակներից բացառությունները (ցանկ)

Պաշտոնական 24.03.2020   21:30   341

Մեկ շաբաթով կկիրառվեն տնտեսական գործունեության տեսակների սահմանափակումներ, բացառությամբ՝

1. Առևտրի իրականացման վայրերում գործող պարենային ապրանքների վաճառքի իրականացման առևտրի օբյեկտները, դեղատները, գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաները:

2. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի որոշմամբ սահմանված հետևյալ տեսակները․

 1. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն
 2. Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերիշահագործում
 3. Սննդամթերքի արտադրություն,
 4. Խմիչքների արտադրություն
 5. Սանիտարահիգիենիկ և կենցաղային նշանակության թղթե արտադրատեսակներիարտադրություն
 6. Հարստացած ուրանի արտադրություն
 7. Օճառի և մաքրող, լվացող ու փայլեցնող միջոցների, օծանելիքի ևկոսմետիկական միջոցների արտադրություն
 8. Հիմնական դեղագործական արտադրանքի և պատրաստուկների արտադրություն
 9. Հիմնական մետաղների արտադրություն
 10.  Զենքի և զինամթերքի արտադրություն
 11. Ճառագայթահարող, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժականսարքավորանքի արտադրություն
 12. Հատուկ նշանակության այլ մեքենաների արտադրություն
 13. Մարտական մեքենաների արտադրություն
 14. Բժշկական և ատամնաբուժական գործիքների ու սարքերիարտադրություն
 15. Ռենտգենյան, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժականսարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում
 16. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդիմատակարարում
 17. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում
 18. Պայթեցման աշխատանքներ
 19. Տարածքի նախապատրաստում հանքարդյունահանմանաշխատանքների համար
 20. Հետախուզական հորատում և գայլիկոնում
 21. Էլեկտրական, ջրամատակարարման և այլ ճարտարագիտականհամակարգերի հավաքակցման աշխատանքներ 
 22. Գյուղատնտեսական հումքի, կենդանի կենդանիների,
 23. մանածագործական հումքի և կիսապատրաստվածքների առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն
 24. Վառելիքի, հանքաքարերի, մետաղների և արտադրակա նշանակության քիմիական նյութերի առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն
 25. Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն
 26. Գյուղատնտեսական հումքի և կենդանի կենդանիների մեծածա առևտուր
 27. Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի մեծածախ առևտուր
 28. Օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների մեծածախ առևտուր
 29. Դեղագործական ապրանքների մեծածախ առևտուր
 30. Այլ մասնագիտացված մեծածախ առևտուր
 31. Մանրածախ առևտուր ոչ մասնագիտացված խանութներում
 32. Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտային արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացվածխանութներում
 33. Շարժիչային վառելիքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացվածխանութներում
 34. Դեղերի մանրածախ առևտուր դեղատներում
 35. Բժշկական և օրթոպեդիկ արտադրատեսակների մանրածախ  առևտուր մասնագիտացված խանութներում
 36. Կենցաղային հեղուկ վառելիքի, բալոններով գազի, ածխի ևվառելափայտի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
 37.  Թաղման պարագաների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում
 38. Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտայինարտադրատեսակների մանրածախ առևտուր կրպակներում և շուկաներում
 39. Ցամաքային տրանսպորտի գործունեություն և փոխադրումխողովակաշարերով
 40. Օդային տրանսպորտի գործունեություն
 41. Պահեստավորում և տրանսպորտային օժանդակ գործունեություն
 42. Փոստային և սուրհանդակային գործունեություն
 43. Հյուրանոցների և համանման բնակատեղերի տրամադրմանծառայություններ
 44. Հեռուստառադիոծրագրերի կազմում և հեռարձակում
 45. Հեռահաղորդակցություն
 46. Տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում
 47. ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն
 48. Անասնաբուժական գործունեություն
 49. Ավտոմեքենաների վարձույթ և լիզինգ
 50. Անվտանգության ապահովում և հետաքննությունների կատարում
 51. Սպասարկող օժանդակ ծառայությունների համալի գործունեություն
 52. Մաքրման աշխատանքներ
 53. Պետական կառավարում և պաշտպանություն. պարտադիրսոցիալական ապահովություն
 54. Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում
 55. Մանածագործական և մորթե արտադրատեսակների լվացում,մաքրում և չոր մաքրում
 56.  Թաղումների կազմակերպում և դրա հետ կապված ծառայություններ
 57. Oտարերկրյա կազմակերպությունների գործունեություն։

#ArmGov

 Լուսանկարներ

  Կիսվեք սոցցանցերում


 Պիտակներ
         Հայաստան, արտակարգ դրություն, կորոնավիրուս, տնտեսական գործունեություն

 Նմանատիպ նյութեր

  НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Copyright © 2015 NewsLine. Design created by Fon